SkillsWithin

Skillnad Tillsammans

Att få den hjälp man behöver ska vara lätt!

Utifrån våra olika professioner leg. psykolog, specialpedagog, NPF–pedagog och socialpedagog kan vi erbjuda flexibla lösningar utifrån era behov. Med vår samlade kompetens har vi möjlighet att ta det helhetsgreppet som behövs och finns tillgängliga snabbt.

Vi välkomnar barn och vuxna i alla åldrar.


Vår förhoppning är att fler ska få hjälp i rätt tid och få leva det liv som önskas.

Vår ambition är att göra kunskapen om psykisk hälsa tillgänglig för de verksamheter och personer som behöver den. 

Handledning och utbildning

Arbetar du i en verksamhet där kunskap om Neuropsykiatriska funktionsvariationer och psykisk hälsa är betydelsefullt?


Vi utformar utbildningar och handledning utifrån er verksamhets behov. Vi kan även erbjuda andra tjänster som kompletterar befintlig verksamhet.

Detta kan tillexempel vara insatser via socialtjänsten eller LSS.


Med samlad bakgrund inom elevhälsa, utbildning, habilitering, korttidsboende samt med erfarenhet av samarbete med olika samhällsinstanser erbjuder vi spetskompetens inom NPF, mänskligt fungerande och psykisk hälsa.


Möten för olika behov

För att ytterliggare ha möjlighet att erbjuda flexibla lösningar och tidiga insatser är vi glada över våra värdefulla samarbetspartners.

Vårdhunden Bonny

Vi har glädjen att samarbeta med vårdhunden Bonny som kan underlätta att våga ta sig över tröskeln att träffa någon ny att prata med. 


Barn- & ungdomspsykiater

Vi samarbetar med en privat barn- och ungdomspsykiater vilket innebär att vi, vid behov, kan erbjuda eventuell medicinering samt utredning av ångest och depression.


Kungshaga Gård

Vi har också möjlighet att ha samtal och behandling på Kungshaga Gård, en 4H-gård i Höllviken med en mängd olika djurarter. Ibland kan det helt enkelt vara lättare att prata när man klappar djur samtidigt. Bonny
Psykiater
Kungshaga Gård
Kungshaga
Kungshaga

Nu utökar vi teamet och hälsar Oskar Edsheim välkommen!

Teamet

Varmt välkommen till oss på SkillsWithin i Vellinge!

Önskar du komma i kontakt med oss?


Josephine Ekman

Leg. psykolog

Under de senaste åren har jag arbetat med psykologisk behandling, handledning och utbildning inom skola samt varit verksam som skolpsykolog. Tidigare har jag jobbat på Barn- och ungdomshabiliteringen där jag träffat både barn, ungdomar och föräldrar.


Stina Gretland

Samtalsterapeut, socialpedagog och Leg. audionom

 Under de senaste åren har jag varit verksam som samtalsterapeut och socialpedagog och arbetat inom olika skolverksamheter som SU- grupp och autismverksamhet. I grunden är jag Leg. audionom och har varit verksam i Danmark under många år. 


Katarina Bohlin

Samtalsterapeut, Leg. lärare och NPF-pedagog 

Under åren har jag arbetat som lärare, NPF-pedagog, i olika SU-grupper och autismverksamheter. Jag har mött många föräldrar och barn i olika möten både i min roll som lärare men även som samtalsterapeut.Oskar Edsheim

Leg. lärare och specialpedagog

I grunden är jag utbildad lärare och har under de senaste åren varit verksam inom anpassad skola, SU- grupp samt inom autismverksamhet. Nu är jag även utbildad specialpedagog och har erfarenhet av att handleda skolpersonal och personal inom andra verksamheter som arbetar med barn eller vuxna med funktionsnedsättningar.  


Vill du komma i kontakt med oss?


 
 
 
.
 
 

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi så

snart som möjligt.