Företagsutveckling genom psykisk hälsa

Vi utformar utbildningar och handledning utifrån er verksamhets behov. Vanligt förekommande föreläsningsteman är


 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Exekutiva funktioner
 • Tydliggörande pedagogik
 • Kommunikation och bemötande
 • Psykisk hälsa (psykoedukation)


Handledning


Vi vänder oss till företag, skolor, socialtjänst, LSS-verksamhet och kommuner.


Handledning kan se ut på olika sätt och med olika syften. Vår handledning sker i grupp och kan ses som en form för kollegialt lärande. Grunden i denna form av handledning är att samtalet utgår från deltagarnas egna konkreta frågor hämtade från deras yrkespraktik. Genom att samtalen utgår från deltagarnas egna praktiknära frågor och genom att tolkningsramarna förändras samtidigt som kunskaper, känslor, attityder och värderingar involveras bidrar denna typ av handledning till professionsutveckling.Konsulttjänster


 • Behöver ni förstärkning i ert team? Specialpedagog, kurator, psykolog, NPF-pedagog.
 • Kartläggning och observation
 • Pedagogisk utredning
 • Kognitiv testning av psykolog
 • Rådgivning
 • Stödjande samtal
 • Motiverande samtal