Företagsutveckling

Arbetar du i en verksamhet där kunskap om Neuropsykiatriska funktionsvariationer och psykisk hälsa är betydelsefullt?


Vi utformar utbildningar och handledning utifrån er verksamhets behov. Vi kan även erbjuda andra tjänster som kompletterar befintlig verksamhet.

Detta kan till exempel vara insatser via socialtjänsten eller LSS.


Med samlad bakgrund inom elevhälsa, utbildning, habilitering, korttidsboende samt med erfarenhet av samarbete med olika samhällsinstanser erbjuder vi spetskompetens inom NPF, mänskligt fungerande och psykisk hälsa.