Psykologisk behandling

Vi erbjuder psykologisk behandling för barn och vuxna. Vi tar ej emot på remiss då vi har avslutat avtalet med Region Skåne.


Upplever du svårigheter i din vardag som hindrar dig från att leva det liv du önskar? Vanliga orsaker till att börja med psykologisk behandling är oro, grubbleri, sömnsvårigheter, stress, depression, fobi och trauma.


Vi möts där det känns bekvämt och tryggt för dig. Det kan vara digitalt, i våra lokaler eller på promenad.

Hur går en behandling till?

Psykologisk behandling ges av Josephine Ekman och utgår ifrån evidensbaserad behandling med följande terapiformer:


KBT Kognitiv beteendeterapi

ACT Acceptance and Commitment Therapy


Utifrån dina symtom och behov väljer vi tillsammans den behandling som passar dig bäst. Vi undersöker dina tankar, beteende, känslor och relationer och försöker förstå hur dessa påverkar dig. Tillsammans skapar vi en trygg plats där du får möjlighet att lära känna dig själv, lista ut vad som är viktigt för dig i ditt liv och hur du kan börja leva mer i linje med det.


Upplever du svårigheter i din vardag som hindrar dig från att leva det liv du önskar?

Upplever du något av följande symtom kan psykologisk behandling vara hjälpsamt för dig.

Depression

Känner du dig nedstämd?

Har du slutat att göra saker som du uppskattar?

Förändrad sömn?

Förändrad aptit?

Känner du dig orkeslös?

Stress

Har du svårt att koncentrera dig?

Känner du dig lättirriterad?

Svårt att komma ihåg saker du vanligtvis minns?

Är sömnen påverkad?

Ångest

Grubblar och ältar du olika saker i ditt liv?

Fysiska symtom som hjärtklappning, ont i magen, svettningar, svårigheter med andning?

Orolig sömn?

unsplash