Önskar du stöd i din föräldraroll?


Vi har mött många föräldrar med varierande utmaningar i sin föräldraroll. Oavsett vad du behöver finns vi här för att hjälpa dig hitta rätt!

Tillsammans utforskar vi ditt/ert behov och utformar föräldrastödet därefter.

Skolnärvaro


Vi är ett team med gedigen erfarenhet av arbete med familjer där barn hamnat i problematisk skolfrånvaro.


Som team arbetar vi tillsammans i ärenden och lägger gemensamt med er upp en plan. Utifrån våra olika professioner, psykolog, specialpedagog, NPF–pedagog och socialpedagog, kan vi erbjuda flexibla lösningar utifrån era behov med barnets bästa i fokus och ta det helhetsgrepp som kan behövas.


Att möta nya människor kan vara svårt. För att underlätta att våga ta sig över tröskeln att träffa någon ny att prata med har vi möjligheten att besöka Kungshaga Gård, en 4H-gård i Höllviken med en mängd olika djur. Skulle hembesök vara första steget eller ett digitalt samtal finns även möjlighet till det.


Samtalsstöd och psykologisk behandling


Vi erbjuder stödsamtal och psykologisk behandling till barn och vuxna. Samtal kan ske på olika platser exempelvis hos oss, i hemmet eller digitalt. Med bättre välmående och ökad livskvalitet i fokus erbjuder vi olika insatser utifrån behov.


Samtal för barn kan handla om skola, relationer, fritid eller andra funderingar. Tillsammans kan vi göra energikartläggning och andra kartläggningar i syfte att hitta fungerande strategier i vardagen. Vi erbjuder även psykoedukativa samtal.


Vad är skillnaden mellan samtalsstöd och psykologisk behandling?


Vid samtalsstöd sker ingen behandling av diagnos utan fokus ligger på att få en bättre vardag. Läs mer om psykologisk behandling härunsplash