NPF utredning

Utredning av adhd och autism för

barn och vuxna

Vad är en NPF utredning?

Utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar (UNF) även kallat NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) innefattar diagnoserna adhd, autism, intellektuell funktionsnedsättning, kommunikationsstörningar, specifika inlärningssvårigheter och motoriska störningar.


Utredning hos oss

Vi är den lilla mottagningen som har möjlighet att möta barn och vuxna på ett personligt och flexibelt sätt i en lugn och trygg miljö.


Vi genomför utredningar av barn och vuxna i åldrarna 6 - 60 år.


Efter en utredning har vi möjlighet att fortsätta med olika stödinsatser, exempelvis samtalsstöd, återkoppling till skola/arbetsplats.


Medicinering erbjuds vid behov i samråd med psykiater.


Alla utredningar inleds med ett bedömningssamtal.

I våra utredningar ingår alltid återkoppling till skola/arbetsplats om så önskas. Ring eller maila oss för tidsbokning av utredning.Pris

Bedömningsbesök 1.500 kr 

Utredning 31.900 kr


Vi erbjuder räntefri delbetalning.Vi erbjuder även utvärdering av medicinering med hjälp av objektiv testning.

Kontakta oss för mer information.


Hinder för utredning.

Tjänsten erbjuds inte för personer med psykiatriska tillstånd såsom schizofreni, bipolär sjukdom, emotionell instabilitet (EIPS), drogmissbruk och ätstörningar. Vid dessa tillstånd rekommenderas kontakt med specialistpsykiatrisk klinik.

Hur går en utredning till?

Bedömningssamtal


Alla utredningar inleds med ett bedömningssamtal där vi undersöker symtom och genomför enklare screening. Bedömningssamtalet sker på plats hos oss. Samtalet har vi för att undersöka om det finns skäl för fortsatt utredning.


Om bedömningen är att utredning inte är rätt väg att gå kan vi erbjuda annan typ av stöd.


Utredning 


Fördjupad bedömning genom samtal,

intervjuer och skattningar med dig som förälder och andra viktiga personer i barnets nätverk.


Psykologiska tester och bedömning av barnpsykiater vid ett läkarbesök.


Läkarbesöket innebär att det görs en enklare fysisk undersökning.Återkoppling och behandling


När utredningen är klar får ni en muntlig och en skriftlig återkoppling av utredningsresultatet.


Det skriftliga utlåtandet kan användas i kontakt med vård eller skola.

Vi erbjuder en kostnadsfri återkoppling av utredningsresultatet till skola om ni önskar det.


Efter utredningen kan vi erbjuda medicinsk behandling.


Diagnossamtal

Har du, ditt barn eller någon i din omgivning fått en diagnos?


Vid diagnossamtal får ni mer kunskap om och förståelse för diagnosen och hur den tar sig uttryck i vardagen. 

Kontakta oss via telefon eller mail så bokar vi in en tid som passar.

  • Adhd
  • Autism
  • Ångest
  • Depression
  • Stress
  • Sömn
unsplash