Samtalsstöd

Med samtalsstöd undersöker man problem som individen upplever i sitt liv och vardagliga fungerande.

Vanligt förekommande svårigheter är starka känslor, stress, oro, nedstämdhet, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och sorg.


Vi erbjuder samtalsstöd utifrån evidensbaserade metoder för vuxna och barn. 

Samtalsstöd ges av Stina och Katarina.


Samtalsstöd ingår ej i vårdval psykoterapi och bekostas således av klienten själv.
unsplash