Om oss


Utifrån våra olika professioner leg. psykolog, specialpedagog, NPF–pedagog och socialpedagog kan vi erbjuda flexibla lösningar utifrån era behov. Med vår samlade kompetens har vi möjlighet att ta det helhetsgreppet som behövs och finns tillgängliga snabbt.

Vi välkomnar barn och vuxna i alla åldrar.


Vår förhoppning är att fler ska få hjälp i rätt tid och få leva det liv som önskas.

Vår ambition är att göra kunskapen om psykisk hälsa tillgänglig för de verksamheter och personer som behöver den. 

Teamet

Josephine Ekman

Leg. psykolog

Under de senaste åren har jag arbetat med psykologisk behandling, handledning och utbildning inom skola samt varit verksam som skolpsykolog. Tidigare har jag jobbat på Barn- och ungdomshabiliteringen där jag träffat både barn, ungdomar och föräldrar.


Katarina Bohlin

Samtalsterapeut & Leg. lärare 

Under åren har jag arbetat som lärare, NPF-pedagog, i olika SU-grupper och autismverksamheter. Jag har mött många föräldrar och barn i olika möten både i min roll som lärare men även som samtalsterapeut.Stina Gretland

Samtalsterapeut & socialpedagog

Under de senaste åren har jag varit verksam som samtalsterapeut och socialpedagog och arbetat inom olika skolverksamheter som SU- grupp och autismverksamhet. I grunden är jag Leg. audionom och har varit verksam i Danmark under många år. 


Oskar Edsheim

Specialpedagog & Leg. lärare

I grunden är jag lärare och har varit verksam inom anpassad skola, SU- grupp samt inom autismverksamhet.

Som specialpedagog har jag erfarenhet av att handleda skolpersonal och personal inom andra verksamheter som arbetar med barn eller vuxna med funktionsnedsättningar.  


 
 
 
.
 
 

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi så

snart som möjligt.